Details

_id 602c4ed3b888741299178753
reference ['https://www.virustotal.com/gui/url/9c04ac5eb0cfaf9ad707939a2ea83fc106b53dab06d3b890ea9c45412d4d5482/detection.']
md5 []
sha1 []
sha256 ['9c04ac5eb0cfaf9ad707939a2ea83fc106b53dab06d3b890ea9c45412d4d5482']
mail ['ankohu@germin.org']
ip []
domain ['germin.org']
url []
user germin_ngo
tweet @besnikkajtazi Përshëndetje Besnik. faleminderit për mesazhin. Do ta adresojmë këtë çështje edhe pse faqja duket e sigurt sipas: https://www.virustotal.com/gui/url/9c04ac5eb0cfaf9ad707939a2ea83fc106b53dab06d3b890ea9c45412d4d5482/detection. Gjithsesi. sa i përket ankesave ne kemi hapur një email: ankohu@germin.org. përmes së cilit të dhënat tuaja janë të sigurta.
id 1361762461901332486
retweets 0
link https://twitter.com/germin_ngo/status/1361762461901332486
mentions ['@besnikkajtazi', '@germin']
hashtags []
date 2021-02-16 19:40:45
timestamp 1613500845

Tweet